Det sägs att Björn Borg, i början på sin karriär, alltid hade med sig Buster på sina resor världen över.

Tidningen Buster utkom 1967-2005, med drygt 700 nummer. Dessutom finns Buster Sport Special, 21 nummer, 1970-89 och 92. 1989/16-91/4 finns "Rekord-magasinet" i tidningen som bilaga.
Många av teckningarna på 70-/ och 80-talet gjordes av "gamle" Rekord-tecknaren Thord Lindblom.
Se alla omslag här

Buster "Triss i Ess"

Triss i Ess samlarserie 1985-86.
93 bilder med baksidestext.

Det första numret med tre samlarbilder i serien "Triss i Ess".